Kultuur

Laerskool Swellendam beskou die ontwikkeling van die kind op kullturele gebied as baie belangrik. Gevolglik kan daar na jare se insette met trots gekyk word na dit wat elke jaar bereik word.
Ons Redenaars kompeteer op ATKV-vlak en feitlik elke jaar dring 'n leerder ten minste deur na die semi-finale rondte. Daar word ook in twee kwartale skoolredenaarskompetisies gehou vir graad 5 tot 7-leerders.Die Ratem Eisteddfod op Riversdal word goed deur ons skool ondersteun. Ons skryf jaarliks po√ęsie, opstelle, musiekitems en ons kore in. Ons Senior Koor het selfs aan 'n TV-kompetisie, Sing in Harmonie, in 2015 deelgeneem.

Ons skool beskik oor die buitemuurse dienste van twee musiekonderwyseresse wat gedurende skoolure en na skool klavier, blokfluit, kitaar en klawerbord onderrig teen ekstra vergoeding. 'n Buitemuurse dramagroep is ook by ons skool betrokke wat talentvolle akteurs die fyner kunsies leer. 'n Kultuur-Uur word jaarliks in Oktober gehou en dan hou die musiekleerders ook nog 'n aparte Musiekaand om al die talent te wys.

Die ATKV-Leeskompetisie word goed deur ons graad 6 en 7-leerders ondersteun waar die nuutste jeuglektuur gelees en bespreek word. 'n Eksterne ATKV-eksamen word dan ook op 'n vasgestelde datum geskryf.
  • Koor

  • Redenaars

  • Debat

  • Eisteddfod

  • Drama

  • Musiek