Akademie

Ons fokus is om 'n unieke plattelandse leeromgewing te skep waar elke kind tot sy volle potensiaal kan ontwikkel. Ek sien hierdie taak as ʼn opwindende uitdaging om te verseker dat elke leerder in sy totaliteit aangespreek word.Die groot verskeidenheid akademiese- kulturele- en buitemuurse aktiwiteite dra by dat elke leerder die geleentheid kry om sy talente en vermoëns te kan ontwikkel.

Dissipline

Geen dissipline optrede sal in stryd wees met Afdeling 8, 9 en 10 van die Suid-Afrikaanse Skolewet van 1996 of die mensewaardigheid van die individu aantas nie. Ons prospektus lê ons gedragskode asook ons dissiplinêre prosedures uit. Laai dit gerus af.

Remediëring

Laerskool Swellendam beskik oor die dienste van remediërende opvoeders wat leerders met leerprobleme in noue samewerking met die skoolsielkundige en ander personeel van die plaaslike skoolkliniek indentifiseer en remedieër.