Jaco Swart

Skoolhoof | Graad 7


Meneer Jaco het sy Onderwysdiploma aan OKB voltooi, met die hoofvakke Wiskunde en Liggaamlike Opvoeding. Sy nagraadse studie sluit ʼn Honneursgraad in Onderwysbestuur in. Skole waaraan hy verbonde was, is die Laerskool Gene Louw waar hy die Departementshoof-pos beklee het asook Laerskool Kenridge waar hy Adjunkhoof was.

Rudi Pretorius

Adjunkhoof


Meneer Rudi het sy Onderwysgraad aan Die Kaapse Technikon: Wellington-Kampus voltooi, met die hoofvakke Geografie, Liggaamlike Opvoeding en Wiskunde. Sy nagraadse studie sluit ʼn Honneursgraad in Onderwysbestuur in. Skole waaraan hy verbonde was, is die Hoërskool Paarl Gimnasium waar hy Graadhoof was, asook Laerskool Paarl Gimnasium waar hy as Departementshoof waargeneem het.

Nadia van der Vyver

Graad 2


Marieanna Swiegers

Graad 2


Verlé Le Grange

Graad 2


Monica Majali

Graad 2 Klasassistent


Linda Van Brakel

Graad 3


Hanlie Hugo

Graad 3 | Junior Departements-hoof


Helen Venter

Graad 3


Lindy Joubert

Graad 3 Klasassistent